SSB

Prisvekst på nye boliger

Nye boliger har i gjennomsnitt steget med 5,9 prosent fra første kvartal 2018 til samme tid i år.


SSB: Rekordmange omsetninger av eiendom

Forrige kvartal ble det omsatt eiendom for 130 milliarder kroner, noe som er den høyeste omsetningsverdien som er registrert i løpet av et kvartal.


Flat prisutvikling på nye boliger

Prisutviklingen på nye boliger har i gjennomsnitt vært relativt flat det siste året viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå.


Trysil topper hyttesalget

Trysil topper statistikken for omsetninger av hytter i 2017.


Utflating i prisen på nye boliger

Prisutviklingen på nye boliger viser en utflating i andre kvartal 2017.


De aller fleste bor i egen bolig

De aller fleste menneskene i Norge bor i en bolig som de eier selv.


Sterkest økning i antall boligomsetninger i Akershus

Akershus var det fylket i landet som opplevde den sterkeste veksten i antall boligomsetninger i 1. kvartal 2017.


Boligprisvekst i alle områder

Bygård med aksjeleilighet

Det var prisvekst på bruktboliger i alle regioner i Norge i 1. kvartal, men veksten er fortsatt sterkest i Oslo-regionen.


Færre flytter til Oslo

På landsbasis er sentraliseringstrenden fortsatt sterk, men for Oslo ble antallet nettoinnflyttinger halvert fra 2015 til 2016.


SSB: Blokkleiligheter steg mest

Blokkleiligheter steg mest i pris i 4. kvartal 2016, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå.