Konsesjon

Kommunale forskrifter etter konsesjonslovens paragraf 7

Denne siden er kun tilgjengelig for medlemmer av Norges Eiendomsmeglerforbund som er innlogget.

Logg inn her:


Konsesjon ved tinglysing

Denne siden er kun tilgjengelig for medlemmer av Norges Eiendomsmeglerforbund som er innlogget.

Logg inn her:


Endringer i konsesjonsloven

Som følge av Stortingets behandling av Prop. 92 L (2016-2017) er det gjort en rekke endringer i eiendomslovgivingen i landbruket.


Finanstilsynet: Søknader om foretaksbevilling – nå på Altinn

Fra  17. november 2016 skal foretak som søker konsesjon til å drive eiendomsmegling, fremmedinkassovirksomhet eller oppkjøpsinkassovirksomhet søke via elektronisk søknadsskjema.


Boplikt – juristen svarer

  • Av: Redaksjonen
  • 31. mars 2016
  • Fagstoff

Boplikt er et hett tema mange steder i Norge. En rekke kommuner har valgt å sette ned konsesjonsgrensen til null, for å forhindre at vanlige boliger selges som hytter, og dermed for å sørge for at det bor folk i…Les mer →