Kartverket

Matrikkel og grunnbok stenges for oppdatering i slutten av 2019


Innhenting av grunnboksutskrifter for fradelt eiendom før og etter 18. april 2017

Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) har mottatt flere henvendelser fra medlemmer som hevder at grunnboksutskriften for fradelte eiendommer har blitt langt mer omfattende etter overgangen til elektronisk tinglysing.


Ny rettsstiftelsesident i grunnboken – hva betyr tallene?

NEFs juridiske avdeling dekoder Kartverkets nye koder!


Ny grunnboksutskrift etter 18. april 2017

  • Av: Redaksjonen
  • 5. april 2017
  • Fagstoff
Margrethe Røse Solli, fagsjef i NEF

Innføringen av e-tinglysing gir nye grunnboksutskrifter. Her ser du hva du kan forvente.


Elektronisk tinglysing i april

På et brukermøte hos Kartverket tidligere i måneden ble det opplyst at det skal kunne tinglyses elektronisk fra april.


Innspill til møte med Kartverket

NEF ønsker innspill til saker/spørsmål som ønskes belyst/besvart av medlemmene.