gjeldsregister

Nye gjeldsregistre og effekter i boligmarkedet

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund 1. juli 2019


Vil ta grep for å stoppe bruk av forbrukslån til boligkjøp

Regjeringen vil ta grep for å forhindre at folk tar dyre forbrukslån for å skaffe seg nok egenkapital til boligkjøp.