boligpriss

Boligprisutvikling som forventet

Boligprisene i Norge utviklet seg som forvente i juni måned.