avhendingsloven

Ny avhendingslov trer i kraft 1. januar 2022


NEF og Eiendom Norge med felles høringssvar til forslag om forskrift til avhendingsloven

Boligprisene i juni 2018

Forskrifter til avhendingsloven på høring

Regjeringen har sendt ut forslag til ny forskrift til Avhendingsloven på høring.


Nytt eller gammelt bygg? Hvilke regler er det som gjelder?


Endringer i avhendingsloven vedtatt i Stortinget

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund 16. mai 2019 tFlertallet på Stortinget vedtok i dag endringer i avhendingsloven (trygg bolighandel) i tråd med innstillingen fra representantene fra regjeringspartiene i Kommunal- og forvaltningskomitéen.  Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) vil i denne anledning komme med noen…Les mer →


Nyoppdagede feil ved bolig kjøpt «as is» – gjenåpning av rettskraftig dom

Høyesterett behandlet i HR-2018-203-U spørsmål om gjenåpning av en dom fra tingretten om mangler ved kjøp av en bolig solgt «as is»/«som den er». Kjøper, som hadde tapt saken mot selger i tingretten, begjærte saken gjenåpnet etter å ha oppdaget…Les mer →


Forskjeller mellom selgers mangelsansvar etter bustadoppføringslova og avhendingslova

Ansvaret for mangler etter salg av bolig er et gjennomgående tvistetema. Selgers mangelsansvar avhenger av om salget er undergitt reglene i bustadoppføringslova eller avhendingslova.


Høyesterett avliver «prosentlæren» i avhendingsloven

Silje Andresen, fagsjef og advokat hos HELP forsikring

I en Høyesterettsdom fra mai i år slår domstolen fast at prosentregning er ikke avgjørende for mangelsvurderingen etter avhl. § 3-9 2. punktum. Dette omtaler advokat Silje Andresen i denne artikkelen.


NEF ønsker høyere prioritering av trygg bolighandel

Tirsdag kveld behandler Stortinget et forslag om trygg bolighandel fra fem KrF-representanter. NEF mener trygg bolighandel må prioriteres høyere, og håper at debatten i stortingssalen kan gi denne viktige saken et løft på den politiske dagsorden.


Hvordan kan man bruke «som den er» klausul ved salg av nyoppført bolig

  • Av: Redaksjonen
  • 27. mars 2017
  • Fagstoff
Avhendingsloven for nybygg

Avhendingsloven åpner for salg av nybygg med «som den er» klausul.  Men det er ikke lovens «normalordning».


NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no