Redaksjonen

Utgiver: Norges Eiendomsmeglerforbund

Redaktør: Svein Strømnes

Telefon: 45485082

E-post: svein@nef.no

Ansvarlig redaktør: Carl O. Geving

Parkveien 55
0256 Oslo
Telefon: 22 54 20 80
Fax: 22 55 31 06
E-post: firmapost@nef.no

Materiellfrist:
15. i hver måned
Bortsett fra nr. 8, frist 25. november

Medlemmer får bladet gratis.
Abonnement pr år kr. 900,-

Eiendomsmegleren