Search results for "Beste eiendomsmegler i Oslo"

Results 521 - 528 of 528 Page 27 of 27
Sort by: Date Results per-page: 10 | 20 | 50 | All

Flere vil ha lån – og bare litt strengere utlånspraksis

Etterspørselen etter boliglån økte i 2. kvartal. Samtidig ble det litt strengere utlånspraksis. Det viser utlånsundersøkelsen til Norges Bank som ble presentert torsdag. Bankene rapporterer i undersøkelen en "mindre innstramming" i kredittpraksis overfor husholdningene i 2. kvartal. Denne innstrammingen begrunnes først og fremst i endringene i boliglånsforskriften, skriver Norges Bank i sin rapport. Det er da særlig…
Read more » Flere vil ha lån – og bare litt strengere utlånspraksis

Finanstilsynet: Bekymret for høy gjeld og høye eiendomspriser

Finanstilsynet skriver i sin rapport "Finansielt utsyn - juni 2019" at de fortsatt er bekymret for høy gjeld og høye eiendomspriser. Høy gjeld og høye eiendomspriser utgjør en betydelig risiko for den økonomiske og finansielle stabiliteten i Norge. Gjeldsveksten blant husholdningene har i flere år vært høyere enn inntektsveksten, slik at gjeldsbelastningen, målt ved forholdet…
Read more » Finanstilsynet: Bekymret for høy gjeld og høye eiendomspriser

SSB: Boligprisoppgang i nesten hele landet

Den ferske boligprisstatistikken til Statistisk sentralbyrå viser at det i 1. kvartal 2016 var en prisoppgang i alle regionene i landet utenom i Agder og Rogaland. SSB-statistikken viser at boligprisene steg 1,7 prosent fra 4. kvartal 2015 til 1. kvartal 2016. På samme tid falt imidlertid prisene i Agder og Rogaland, også sammenlignet med 1.…

Lagmannsretten: Salg av egen bolig gav skattesmell

Borgarting lagmannsrett har nylig avsagt dom i saken som gjaldt salg av bolig til utbygger på Fornebu. Spørsmålet i saken var om salg av en boligeiendom skulle bedømmes som skattefritt salg av bolig eller skattepliktig salg av tomt. Lagmannsretten kom til at hele salgssummen var skattepliktig etter tomtebeskatningsregelen. Av: Skattebetalerforeningen - Artikkelen ble først publisert…
Read more » Lagmannsretten: Salg av egen bolig gav skattesmell

Tvangssalg i korona-tider

Det er en spesiell tid vi er inne i. Koronasituasjonen rammer oss alle i hverdagen i større eller mindre grad. I senere tid har det skjedd en gradvis nedjustering av tiltak i samfunnet og flere tjenester har åpnet opp. Krav knyttet til smittevernstiltak gjelder imidlertid enda, og det er uklart hvor lenge situasjonen vil prege…

Helårsboliger kan ikke markedsføres som fritidsboliger

Når boplikten er opphevet kan det være fristende å markedsføre helårsboliger beliggende i attraktive hytteområder som fritidsboliger. Så enkelt er det ikke, skriver fagdirektør Tonje Hovde Skjelbostad hos Forbrukerombudet. En rekke kommuner har i løpet av de siste årene opphevet boplikten i hele eller deler av kommunen. Et eksempel på dette er Krødsherad, kommunen som…
Read more » Helårsboliger kan ikke markedsføres som fritidsboliger

Moderat prisvekst i boligmarkedet

Boligprisene steg i gjennomsitt med 0,8 prosent i april måned. Boligprisene er nå 2,2 prosent høyere enn for et år siden, viser tall fra Finn.no, Eiendomsverdi og Eiendom Norge. – Boligmarkedet er for tiden svært stabilt og velfungerende, og alt tyder på at det vil vedvare. Riktignok er det regionale variasjoner, men markedet er gjennomgående…

Kommentar: Vi trenger ikke radikale endringer i boligpolitikken

VG skriver på lederplass at «Dagens foreldregenerasjon har sviktet ungdommen. Boligmarkedet er en katastrofe for unge mennesker». Det er en drøy påstand uten belegg. Av: Carl O. Geving - Adm. dir. Norges Eiendomsmeglerforbund VG støtter AUFs forslag om en kraftig skjerping av boligbeskatningen. Tanken er at svakere skatteincentiver vil føre til lavere prispress i boligmarkedet.…
Read more » Kommentar: Vi trenger ikke radikale endringer i boligpolitikken