Regler for bruk av NEFs logo

 

NEF_logo_RGB_mestvanligblå

Vedtatt av styret i NEF 17. mars 2011 – oppdatert 17. januar 2018

For at NEFs logo skal forbli et kvalitetsstempel i meglerbransjen er det viktig at alle bruker logoen på en korrekt måte.

Det enkelte NEF-medlem kan personlig benytte logoen:

  • på sitt visittkort
  • bære NEF-pin på jakkekraven

Videre kan medlemmene benytte MNEF etter sin tittel, slik:

  • Eiendomsmegler MNEF
  • Eiendomsmeglerfullmektig MNEF (gjelder både eiendomsmeglere og jurister)
  • Advokat MNEF

For at en eiendomsmegler skal kunne benytte NEFs logo i sin markedsføring av foretaket på nettsider, i annonser, ved kontorprofilering osv samt ved annonsering av objekter de har for salg/utleie, forutsettes det at foretaket har tillatelse fra Finanstilsynet etter eiendomsmeglingsloven § 2-1 til å drive eiendomsmegling og herunder har stillet sikkerhet etter eiendomsmeglingsloven § 2-7.

Videre må fagansvarlig og flertallet av de øvrige ansatte som kan være medlem i NEF, i henhold til NEFs lover § 3, være medlem i NEF.

NEFs lover § 3: Som medlemmer kan opptas personer med godkjent eiendomsmeglereksamen, advokater som har stilt særskilt sikkerhet for å drive eiendomsmegling, jurister med tillatelse til å drive eiendomsmegling og meglere med tillatelse til å være ansvarlig megler i eiendomsmeglingsforetak.

For at en eiendomsmeglerkjede skal kunne benytte NEF-logoen i sin markedsføring forutsetter det at minst 2/3-deler av kontorene i kjeden oppfyller ovenstående krav til logobruk som gjelder for det enkeltstående eiendomsmeglerkontor.

NEFs logo i markedsføring, enten det gjelder annonser, nettsider, kontorprofilering eller annet, kan kun benyttes der ovennevnte vilkår er oppfylt.