Lokalforeninger

NEFs lokalforeningsledere

Oversikt over alle lokalforeningsstyrene finner du her

Kontaktinformasjon til studieledere finner du her.

Hedmark og Oppland Eiendomsmeglerforening
Brede Sørum
brede.sorum@dnbeiendom.no
DNB Eiendom Hamar
Mobil: 91308320

Sørlandet Eiendomsmeglerforening

Alex Modahl
DNB Eiendom AS Kristiansand Vågsbygd
alex.modahl@dnbeiendom.no
Mobil: 92 45 90 00

Trøndelag Eiendomsmeglerforening
Morten Müller
EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS
morten.muller@em1.no
Mobil: 95 04 25 02

Møre og Romsdal Eiendomsmeglerforening
Randi Hollingen
randi@notar.no
Notar Molde
Mobil: 48 13 79 21

Nord-Norge Eiendomsmeglerforening
Noel Pedersen
noel.pedersen@eiendomsmegler1.no
EiendomsMegler 1 Nord-Norge Tromsø
Mobil: 905 81 677

Oslo og Akershus Eiendomsmeglerforening
Oslo og Akershus Eiendomsmeglerforening
Trine Dahl
EiendomsMegler 1 Oslo AS avd
tda@eiendomsmegler1.no
Mobil: 48 10 97 79

Rogaland Eiendomsmeglerforening
Bård Birkeland
bard.birkeland@em1.no
Eiendomsmegler1 SR Eiendom avd. Jæren
Mobil: 901 34 155

Telemark, Vestfold og Buskerud Eiendomsmeglerforening
André Norrøne Volla
DNB Eiendom AS Tønsberg
andre.volla@dnbeiendom.no
Mobil: 48 00 73 11

Vestlandet Eiendomsmeglerforening
Toril C. Fridestad
Eiendomsmegler Vest
toril.fridestad@emvest.no
Mobil: 95265902

Østfold Eiendomsmeglerforening
Thor-Martin Frøyland
Privatmegleren Sarpsborg
thor-martin.froyland@privatmegleren.no
Mobil: 48 40 70 70