Annonsere

Treff din målgruppe ved å annonsere på nef.no og i tidsskriftet Eiendomsmegleren

Profilering på nef.no eller i tidsskriftet Eiendomsmegleren er nøkkelen du trenger for å nå frem til alle som fatter beslutninger i eiendomsmeglingsbransjen. Du oppnår kontakt med direktørene, kontorlederne, eiendomsmeglerne, oppgjørsmedarbeidere og studenter. Kort sagt: din profilering vises til og leses av alle som har egne behov eller har påvirkningskraft i bransjen.

Kontaktinformasjon: Kine Morud Aarum e-post: kine@nef.no eller tlf. 90045557

1. Web profilering på nef.no
Logo profilering på forsiden nef.no med lenke inn til valgt side kr 16.000,- + mva pr år

2. Stillingsannonse på nef.no
Stillingsannonse på nef.no under «Ledig bransjestilling»: 30 dager kr. 3.700,- + mva

3. Tidsskiftet Eiendomsmegleren 2019

Tidsskriftet Eiendomsmegleren er nøkkelen du trenger for å nå frem til alle som fatter beslutninger i eiendomsmeglingsbransjen. Du oppnår kontakt med direktørene, kontorlederne, eiendomsmeglerne, oppgjørsmedarbeidere og studenter. Kort sagt: annonsen leses av alle som har egne behov eller har påvirkningskraft i bransjen.

Eiendomsmegleren utgis 6 ganger i året, og hver utgave sendes til 3500 aktører i eiendomsbransjen.
Utgivelsesplan 2019:
Utgivelse nr 1:    7. februar.           Materiellfrist: 25. januar
Utgivelse nr 2:   5. april.                Materiellfrist: 20. mars
Utgivelse nr 3:   7. juni.                 Materiellfrist: 29. mai

Utgivelse nr 4:    3. september.     Materiellfrist: 20. august
Utgivelse nr 5:   18. oktober.         Materiellfrist: 4. oktober
Utgivelse nr 6:   10. desember.     Materiellfrist: 28. november

Priser  2019
Helside   kr. 12.000.-
Halvside   kr. 8.900,-
1/3 side   kr. 6.900,-
2. og 3. omslag, og side 4.   kr. 13.500.-
Midtsidene   kr. 24.500,-
Baksiden   kr. 17.000,-

Content artikkel, fra kr 9 500,-

Annonseformater
Dobbeltside   480 mm x 297 mm
Helside   240 mm x 297 mm
Halvside   205 mm x 120 mm
1/3 side   205 mm x 75 mm

Bilag –  Etter avtale

Ved utfallende annonser: min 3 mm skjærekant
Bladformat: 240 mm x 297 mm
Nettannonser nef.no

Ved å annonsere på nef.no vil du nå dine kunder i eiendomsmeglingsbransjen.