Annonsere

Treff din målgruppe ved å annonsere på nef.no og i tidsskriftet Eiendomsmegleren

Profilering på nef.no eller i tidsskriftet Eiendomsmegleren er nøkkelen du trenger for å nå frem til alle som fatter beslutninger i eiendomsmeglingsbransjen. Du oppnår kontakt med direktørene, kontorlederne, eiendomsmeglerne, oppgjørsmedarbeidere og studenter. Kort sagt: din profilering vises til og leses av alle som har egne behov eller har påvirkningskraft i bransjen.

Kontaktinformasjon: Peter Rånås e-post: peter@nef.no eller tlf. 90768100

1. Web profilering på nef.no
Logo profilering på forsiden nef.no med lenke inn til valgt side kr 15.000,- + mva pr år

2. Stillingsannonse på nef.no
Stillingsannonse på nef.no under «Ledig bransjestilling»: 30 dager kr. 3.500,- + mva

3. Tidsskiftet Eiendomsmegleren 2018

Tidsskriftet Eiendomsmegleren er nøkkelen du trenger for å nå frem til alle som fatter beslutninger i eiendomsmeglingsbransjen. Du oppnår kontakt med direktørene, kontorlederne, eiendomsmeglerne, oppgjørsmedarbeidere og studenter. Kort sagt: annonsen leses av alle som har egne behov eller har påvirkningskraft i bransjen.

Eiendomsmegleren utgis 6 ganger i året, og hver utgave sendes til 3500 aktører i eiendomsbransjen.
Utgivelsesplan 2018:
Utgivelse nr 1:    7. februar.           Materiellfrist: 25. januar
Utgivelse nr 2:   5. april.                Materiellfrist: 20. mars
Utgivelse nr 3:   8. juni.                 Materiellfrist: 28. mai

Utgivelse nr 4:    7. september.     Materiellfrist: 20. august
Utgivelse nr 5:   18. oktober.         Materiellfrist: 4. oktober
Utgivelse nr 6:   10. desember.     Materiellfrist: 21. november

Priser  2018
Helside   kr. 11.500.-
Halvside   kr. 8.700,-
1/3 side   kr. 6.800,-
2. og 3. omslag, og side 4.   kr. 13.500.-
Midtsidene   kr. 24.500,-
Baksiden   kr. 16.600,-

Annonseformater
Dobbeltside   480 mm x 297 mm
Helside   240 mm x 297 mm
Halvside   205 mm x 120 mm
1/3 side   205 mm x 75 mm

Bilag –  Etter avtale

Ved utfallende annonser: min 3 mm skjærekant
Bladformat: 240 mm x 297 mm
Nettannonser nef.no

Ved å annonsere på nef.no vil du nå dine kunder i eiendomsmeglingsbransjen.