Om NEF

NEF_logo_RGB_mestvanligbl___002

80 % av all boligformidling i Norges skjer gjennom en megler MNEF

Våre medlemmer er:

  • Eiendomsmeglere med eiendomsmeglerutdanning og 2 års praksis
  • Personer med bestått eiendomsmeglereksamen
  • Advokater med bevilling til å drive eiendomsmegling
  • Jurister med 2 års praksis og tillatelse fra Finanstilsynet
  • Personer som har fått godkjenning av Finanstilsynet til å kalle seg megler

Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) er et landsomfattende profesjonsforbund for meglere. Forbundet ble stiftet 12. desember 1932.

NEF vokser
NEF har 2850 medlemmer (desember 2018). Alle medlemmene er også tilknyttet én av NEFs ti lokalforeninger. Gjennom Forbundets servicekontor holdes medlemmene løpende orientert om alle spørsmål av interesse for å fremme faglige kvalifikasjoner.

Utdanning og politikk
Gjennom sin kursavdeling tilrettelegger NEF videre- og etterutdanning for sine medlemmer og resten av eiendomsmeglingsbransjen. NEF utarbeider lærerbøker og deltar også i et faglig råd for Eiendomsmeglerstudiet sammen med Handelshøyskolen BI. NEF engasjerer seg også aktivt i boligpolitikken.

NEF er medlem i andre nordiske og internasjonale eiendomsmeglerorganisasjoner, og sitter i flere utvalg hvor vi blant annet har vært med på å utarbeide Norsk Standard 3600 Teknisk tilstandsanalyse for salg av bolig. I tillegg er NEF også sekretæriat for Forum for Næringsmeglere.

Åpent fagblad
Bladet «Eiendomsmegleren» gis ut i seks utgaver i året. Eiendomsmegleren er et viktig element i å holde NEFs medlemmer faglig oppdatert, og behandler derfor fortløpende ny lovgivning og andre relevante forhold for profesjonsutøverne. I tillegg følger orientering om NEFs etter- og videreutdanningsvirksomhet. Ikke-medlemmer kan abonnere på bladet.

Juridisk support
NEF har tre fulltidsansatte advokater/advokatfullmektiger som svarer på spørsmål fra medlemmer.

Etisk nemnd
NEF har egen etisk nemd. Gjennom Forbundets etiske regelverk er medlemmene pålagt strenge forpliktelser. Et medlem kan klage inn et annet medlem for den etiske nemden.

Reklamasjonsnemda
Dersom det oppstår tvister mellom kunden og eiendomsmegleren, kan kunden sende en klage til Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester, se www.eiendomsmeglingsnemnda.no