Om NEF

NEF_logo_RGB_mestvanligbl___002

80 % av all boligformidling i Norges skjer gjennom en megler MNEF

Våre medlemmer er:

  • Eiendomsmeglere med eiendomsmeglerutdanning og 2 års praksis
  • Personer med bestått eiendomsmeglereksamen
  • Advokater med bevilling til å drive eiendomsmegling
  • Jurister med 2 års praksis og tillatelse fra Finanstilsynet
  • Personer som har fått godkjenning av Finanstilsynet til å kalle seg megler

Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) er et landsomfattende profesjonsforbund for meglere. Forbundet ble stiftet 12. desember 1932.

NEF vokser
NEF har 2850 medlemmer (desember 2018). Alle medlemmene er også tilknyttet én av NEFs ti lokalforeninger. Gjennom Forbundets servicekontor holdes medlemmene løpende orientert om alle spørsmål av interesse for å fremme faglige kvalifikasjoner.

Utdanning og politikk
Gjennom sin kursavdeling tilrettelegger NEF videre- og etterutdanning for sine medlemmer og resten av eiendomsmeglingsbransjen. NEF utarbeider lærerbøker og deltar også i et faglig råd for Eiendomsmeglerstudiet sammen med Handelshøyskolen BI. NEF engasjerer seg også aktivt i boligpolitikken.

NEF er medlem i andre nordiske og internasjonale eiendomsmeglerorganisasjoner, og sitter i flere utvalg hvor vi blant annet har vært med på å utarbeide Norsk Standard 3600 Teknisk tilstandsanalyse for salg av bolig. I tillegg er NEF også sekretæriat for Forum for Næringsmeglere.

Åpent fagblad
Bladet «Eiendomsmegleren» gis ut i seks utgaver i året. Eiendomsmegleren er et viktig element i å holde NEFs medlemmer faglig oppdatert, og behandler derfor fortløpende ny lovgivning og andre relevante forhold for profesjonsutøverne. I tillegg følger orientering om NEFs etter- og videreutdanningsvirksomhet. Ikke-medlemmer kan abonnere på bladet.

Juridisk support
NEF har tre fulltidsansatte advokater/advokatfullmektiger som svarer på spørsmål fra medlemmer.

Etisk nemnd
NEF har egen etisk nemd. Gjennom Forbundets etiske regelverk er medlemmene pålagt strenge forpliktelser. Et medlem kan klage inn et annet medlem for den etiske nemden.

Reklamasjonsnemda
Dersom det oppstår tvister mellom kunden og eiendomsmegleren, kan kunden sende en klage til Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester, se www.eiendomsmeglingsnemnda.no

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no