Litt mer skjeggkre..

Som kjent er det mange tvister om disse små skapningene og det ser – enn så lenge – ut til at både omfanget dyr og antall tvister øker. Det bør likevel nevnes at i forhold til andre type mangler som gjøres gjeldende ved bolig, utgjør skjeggkre nok en liten andel.

Om det å finne skjeggkre i boligen utgjør en mangel etter avhending- eller bustadoppføringslova og om det i så fall gir kjøper rett på prisavslag og/eller erstatning, er det mye diskusjon om. Boligkjøpere hevder dette er en mangel som forringer eiendommens verdi, mens boligselgere avviser ansvar.

Enn så lenge viser rettspraksis at kjøper gjerne tilkjennes prisavslag på mellom 10 – 20 % av kjøpesummen. Boligselgerne har på den annen side tatt til orde for at skjeggkre er en type insekt man må forvente at eksisterer i boliger i Norge etter hvert.

Viktig å kjenne til utfordringene

For eiendomsmegler er det viktig å kjenne til utfordringene som disse dyrene skaper, men å konkludere den ene aller andre veien rent rettslig er ikke eiendomsmeglers ansvar. Etter vår oppfatning bør ikke megler medvirke til at det inntas ansvarsfraskrivelser i salgsoppgaver og kontrakter konkret om disse dyrene – med mindre det rent faktisk er avdekket slike dyr.

De fleste brukte boliger selges med en generell ansvarsfraskrivelse etter avhl. § 3-9, og om en kjøper oppdager skjeggkre i boligen etter overtakelse vil selger kunne påberope seg denne ansvarsfraskrivelsen. Om forholdet så utgjør en mangel eller ikke må avgjøres konkret. Også for nyoppført bolig som er solgt etter buofl. vil det det også måtte avgjøres konkret om hvorvidt slike dyr utgjør en rettslig mangel.

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no