Ny kontraktsmal for salg av bolig under oppføring – selveier og eierseksjonssameie

NEF juridisk avdeling har i samarbeid med advokatfirmaet Grette utarbeidet en ny kontraktsmal til bruk ved salg av bolig under oppføring.

NB: K1 og K2 ble oppdatert i mai 2017. Se mer her

NEF har hatt dialog med Forbrukerombudet underveis, og de løsninger som er valgt i malen er i overenstemmelse med Forbrukerombudets syn. Samtidig har vi forsøkt å lage en konktraktsmal som er balansert, og som er enkel å forstå for begge parter i en slik handel.

Det er viktig å merke seg at vi har laget to versjoner av denne nye malen. Det som skiller de to er hvilken oppgjørsform som er valgt. Malen heter «NEFs kjøpekontrakt for bolig under oppføring», versjon K1 eller versjon K2.

Avtalt oppgjør mot tinglyst skjøte

Den mest vanlige oppgjørsformen er der det er avtalt oppgjør mot tinglyst skjøte, eventuelt at forbruker skal betale forskudd underveis mot at utbygger stiller en selvskyldnergaranti – en «§ 47-garanti». Vi har valgt å benevne denne versjonen av malen som «K1».

Avtalt overskjøting og oppgjør for tomt

Den andre versjonen, «K2», skal benyttes der det er avtalt overskjøting og oppgjør for tomt, og deretter delbetaling etter hvert som eiendommen tilføres verdier.
Det er godt beskrevet øverst på førstesiden i malen hvilken versjon du har åpnet og når den er aktuell å benytte.

Ved å benytte den versjonen som er tilpasset salget vil det være enklere å se hva som faktisk er avtalt, samtidig som de to oppgjørsformene nødvendiggjør enkelte mindre presiseringer og forskjeller andre steder i malen slik som for eksempel i punkt 2 om «Kjøpesum».

Både for selveiet bolig/fritidsbolig og for bolig/fritidsbolig i eierseksjonssameie

Kontraktsmalen gjelder både for selveiet bolig/fritidsbolig og for bolig/fritidsbolig i eierseksjonssameie. Ved utfylling av kontrakten må eiendomsmegler velge punkt 1 A eller punkt 1 B.
Det er inntatt enkelte fotnoter i malen med utfyllende forklaringer eller kommentarer. Disse er ment som en ekstra hjelp eller påminnelse for eiendomsmegler, og bør fjernes før kontakten benyttes i de enkelte salg.

Vi har bevisst valgt å vise til bustadoppføringslova og enkelte bestemmelser, fremfor å gjengi lovtekst i kontraktsmalen. Som en følge av disse henvisningene oppfordrer vi eiendomsmegler til å gi forbrukerne tilgang til loven enten gjennom en link, eller ved at de mottar en utskrift av loven, ved inngåelse av kontrakt.

Print Friendly, PDF & Email