Finanstilsynet: Søknader om foretaksbevilling – nå på Altinn

Fra  17. november 2016 skal foretak som søker konsesjon til å drive eiendomsmegling, fremmedinkassovirksomhet eller oppkjøpsinkassovirksomhet søke via elektronisk søknadsskjema.

Søknad om foretaksbevilling skjer via skjema KRT-1063 på Altinn, og sendes inn av styreleder eller annen person som kan representere foretaket.

Fra 1. januar 2017 vil Finanstilsynet ikke lenger behandle søknader som ikke sendes inn via Altinn.

Det vises for øvrig til Finanstilsynets nettsteder:

http://www.finanstilsynet.no/no/Eiendomsmegling/Tilsyn-og-overvakning/Krav-til-konsesjon/

http://www.finanstilsynet.no/no/Inkasso/Tilsyn-og-overvakning/Krav-til-konsesjon/

Print Friendly, PDF & Email