Elektronisk tinglysing i april

På et brukermøte hos Kartverket tidligere i måneden ble det opplyst at det skal kunne tinglyses elektronisk fra april.

Utviklingen av saksbehandlingsklienten har vist seg mer komplisert enn opprinnelig antatt, men det skal nå være klart til bruk fra april neste år.

Kartverket oppfordrer meglerforetakene å stille spørsmål til sine systemleverandører om hvordan de ligger an på å levere løsninger for dette.

Løpende klokkeslett

På Kartverket.no forteller Kartverket om noen av utfordringene med den nye saksbehandlingsklienten. Mye er knyttet til utfordringene som kommer med håndtering av løpende klokkesslettsprioritet:

Saksbehandlingsklienten må støtte en helt annen arbeids- og saksflyt enn i dag. Samspillet mellom de elektronisk mottatte dokumentene og dokumenter sendt pr post er komplisert. Dette skyldes at systemet må ta høyde for en løpende klokkeslettsprioritet for de elektronisk innsendte dokumentene, og en fellesklokkeslettsprioritet (kl 21.00) for dokumentene som sendes pr post. 

Det har derfor vist seg nødvendig å utvikle saksbehandlingsklienten med ytterligere funksjonalitet for å sikre god kvalitet i registreringsarbeidet, noe som igjen gir god kvalitet i grunnboken.  

Du kan lese mer om elektronisk tinglysing på Kartverket.no her.

 

PS: På NEFs høstkonferanse vil du kunne høre Jens Christian Leonthin – leder for juridisk tjeneste i Kartverket fortelle om den nye løsningen for E-tinglysing.

Meld deg på Høstkonferansen her!

 

Print Friendly, PDF & Email