Dele opp medlemsavgiften?

  • Av: Elisabet Gusgaard Dahl
  • 7. desember 2018
  • nyhetsbrev

Fra 2019 blir det mulig å dele opp medlemsavgiften til NEF i månedlige avdrag.


Fra og med 2019 kan medlemmer i NEF tegne avtalegiro for å betale medlemsavgiften, og det vil være mulig å splitte denne opp i 12 månedlige avdrag. Dette gjelder kontingent til NEF og serviceavgift til NEF Servicekontor.

For de som velger å gjøre en slik oppsplitting tilkommer et gebyr på kr 100 per år.

283 i måneden

For et vanlig medlem vil dette bety en månedlig utgift på kr 283,-. For fullmektiger vil den månedlige kostnaden bli kr 175,-. I tillegg kommer lokalforeningskontingenten.

Oppdelingen må meddeles til NEF skriftlig på firmapost@nef.no innen 20. desember.

Muligheten for å splitte opp medlemsavgiften gjelder ikke kontingent til din lokalforening. Denne fastsettes på årsmøtet i foreningen i løpet av februar, og vil bli fakturert i mars måned.

E-faktura

NEF benytter som hovedregel e-post faktura. Dersom du foretrekker papirfaktura må dette opplyses om, og det vil tilkomme et gebyr på kr 59,- per faktura.

Medlemsavgiftene til NEF fastsettes på landsmøtet og følgende satser gjelder for 2019:

Kontingent til NEF kr 650,-
Humanitært fond (frivillig) kr 50,-
Serviceavgift til NEF Servicekontor kr 2600,- (fullmektiger halv pris)
Totalt kr 3.300,- (kr 2.000 for fullmektiger)

I tillegg kommer kontingent til lokalforeningen.

Husk å melde fra dersom du bytter arbeidsgiver, adresse, e-post eller telefonnummer, slik at NEF alltid har korrekt informasjon om deg. Eventuell utmelding av NEF må skje innen 31. desember.

Print Friendly, PDF & Email