Endringer i borettslag-og eierseksjonsloven om legalpanterett

Borettslag og sameier skal nå sikres bedre mot å tape penger dersom en sameier eller andelseier ikke gjør opp for seg.

I statsråd 2. desember 2016 sanksjonerte regjeringen Stortingets vedtak av 22. november 2016 til lov om endringer i borettslags- og eierseksjonsloven. Endringene omhandler omfanget av legalpanteretten.

Endringsforslaget var på høring våren 2016, og NEF innga høringssvar hvor vi støttet forslaget.

Stortinget vedtok enstemmig de endringer som i Prop. 134 L (2015-2016) ble foreslått i borettslagslova og eierseksjonsloven, og vedtaket er nå altså sanksjonert av Kongen i statsråd.

Borettslag og eierseksjonssameier har legalpanterett for ubetalte krav som løper ut av lagsforholdet og sameieforholdet. Endringene klargjør at panteretten også omfatter krav på felleskostnader som skulle vært betalt etter at det har kommet inn krav til myndighetene om tvangsdekning. Endringene trer i kraft straks.

Du kan lese mer om saken og selve lovvedtaket her

Print Friendly, PDF & Email