Utflating i prisen på nye boliger

Prisutviklingen på nye boliger viser en utflating i andre kvartal 2017.

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det fortsatt var vekst i nyboligprisene i 2. kvartal, men at veksten var lavere enn foregående kvartaler.

Nye eneboliger har blitt 0,9 prosent dyrere siden 2. kvartal 2016. For å finne en like lav årsvekst må vi helt tilbake til 2. kvartal 2010. Fra 1. kvartal til 2. kvartal i år har prisene imidlertid økt med 1,4 prosent, ifølge Prisindeks for nye boliger. Prisene er målt på ferdigstillelsestidspunktet, skriver SSB på sine nettsider.

Svak økning på leiligheter

Prisene på nye blokkleiligheter og småhus gikk opp med 9,4 prosent fra 2. kvartal 2016 til 2. kvartal i 2017. Det siste kvartalet har prisene kun økt svakt, med 0,4 prosent. Prisene er målt på salgstidspunktet, heter det videre.

Nye boliger totalt har blitt 6,5 prosent dyrere i 2. kvartal 2017 sammenlignet med 2. kvartal 2016. Fra forrige kvartal har det vært en liten økning i priser for nye boliger på 0,5 prosent.

Print Friendly, PDF & Email