Uendret styringsrente er bra for boligmarkedet

Norges Banks hovedstyre har besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,50 prosent. Dette er gode signaler for boligmarkedet mener Norges Eiendomsmeglerforbund.

– Vi er tilfreds med at sentralbanken holder styringsrenten uendret, og ikke endrer kommunikasjonen om fremtidig renteutvikling. Forutsigbarhet er viktig for husholdningene. Det kan være vanskelig for folk flest å forholde seg til den offentlige kommunikasjonen rundt boligpriser og lånerenter. Fakta og prognoser har svingt sterkt og skapt stor usikkerhet i husholdningene de siste par årene, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

– Etter at sentralbanken kuttet styringsrenten til 0,5 prosent i mars 2016, har mange forbrukere kjøpt seg inn i boligmarkedet på historisk lav lånekostnad. Mange av disse vil være svært sårbare for en tidlig renteheving. Derfor er det viktig at sentralbanken gå varsomt fram, og ikke fremskynde rentehevingen utover de signalene som nå er gitt, sier Geving videre.

Små endringer, men noe bedre boligmarked

Norges Bank har i sine vurderinger for beslutningen om å holde renten og rentebanene uendret, vurdert det dit at det ikke har skjedd ting den siste tiden som gjør det nødvendig å endre på dette.

– Utsiktene og risikobildet for norsk økonomi synes ikke vesentlig endret siden forrige pengepolitiske rapport. Derfor holder vi styringsrenten uendret ved dette møtet, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding.

Etter Norges Banks vurdering ser oppgangen i norsk økonomi ut til å fortsette om lag i tråd med bildet som ble presentert i Pengepolitisk rapport 4/17. Prisveksten er lav, men har som ventet økt.

I forhold til boligmarkedet vektlegger Norges Bank i sin vurderingen at situasjonen i boligmarkedet er noe bedre enn tidligere statistikker har vist.

I vurderingen heter det: «Metoden for boligprisstatistikken er endret. Den nye statistikken indikerer at fallet i boligprisene de siste tolv månedene har vært noe mindre enn anslått. Igangsettingen av nye boliger har vært litt lavere enn lagt til grunn».

 

 

Print Friendly, PDF & Email