Takstforeninger slår seg sammen

Takstforeningene NITO Takst og Norges Takseringsforbund (NTF) etablerer en felles organisasjon når de nå slår seg sammen.

Det er ikke første gang NITO Takst og NTF har vært i samtaler om fusjon, men det var først tidligere denne uken at styrene i begge organisasjonene ga sitt endelige ja til sammenslåingen. Den praktiske samordningen vil skje i løpet av høsten.

– Hensikten er å øke vår samlede slagkraft i spørsmål som berører bransjen, og samtidig effektivisere et omfattende service- og tjenestetilbud til medlemmene, sier Audun Bøhn, styreleder i NITO Takst i en pressemelding.

Synergier

Den nye organisasjonen kommer også til å nyte godt av synergieffekter i forhold til oppgaver knyttet til IT-drift, sertifisering, kurs og etterutdanning.

– Å samordne systemene for dette vil være effektiv forenkling for oss selv, samtidig som takstmenns kompetanse kan synliggjøres på en mer ensartet og dermed tydeligere måte enn hittil, sier Ottar M. Skare, president i Norges Takseringsforbund.

Samme personer

Organisasjonene har allerede et felles etisk regelverk, som blir videreført i den nye organisasjonen. I tillegg fortsetter mange av de sentrale personene i dagens organisasjoner i lignende jobber i den nye organisasjonen.

Are Andenæs Huser som har vært administrerende direktør i NTF, som får samme stilling i den nye organisasjonen, mens Espen Fuglesang, som nå er sjef for NITO-takst, blir fagdirektør, og tar over ledelsen av Norges Eiendomsakademi.

Print Friendly, PDF & Email