Store forskjeller på nytt og brukt

  • Av: Svein Strømnes
  • 31. mars 2016
  • Nyheter

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det er store regionale forskjeller på nye og brukte eneboliger.

SSB skriver på siden nettsider at kvadratmeterprisen for en brukt enebolig i 2015 i gjennomsnitt 69,2 prosent av prisen for en ny enebolig, mot 68,4 prosent i 2014.

Nye eneboliger fullført i 2015 kostet i gjennomsnitt 31 906 kroner per kvadratmeter inklusive tomt.

Kvadratmeterprisen for brukte eneboliger som ble omsatt samme år var i gjennomsnitt 22 068 kroner. Gjennomsnittsprisen steg med ca. 1000 kroner for både nye og brukte eneboliger sammenlignet med året før.

Store regionale forskjeller

Det er store regionale forskjeller i både prisforholdet og utviklingen mellom brukte og nye eneboliger. I Oslo, Bergen og Trondheim minket prisforskjellene mellom brukte og nye eneboliger med 5 til 10 prosentpoeng mellom 2014 og 2015. I Stavanger og resten av Rogaland er det en motsatt utvikling. I Stavanger kostet en brukt enebolig i gjennomsnitt 68 prosent av en ny i 2015 mot 80,3 prosent i 2014. Nedgangen skyldes i størst grad en kraftig prisøkning på nye eneboliger i regionen.

Kvadratmeterprisen på nye eneboliger varierer fra 26 042 kroner i Sogn og Fjordane til 54 567 kroner i Oslo. Stavanger er den nest dyreste byen, med en gjennomsnittlig kvadratmeterpris på 47 634 kroner for en ny enebolig.

Kvadratmeterprisen på brukte eneboliger varierer fra 14 814 kroner i Nord Trøndelag til 46 753 kroner i Oslo. Her har Bergen passert Stavanger som den nest dyreste byen fra 2014 til 2015.

Print Friendly, PDF & Email