Sterk boligprisvekst i august.

Det var en uvanlig sterk prisvekst i boligmarkedet i august. Tall fra Eiendom Norge viser at boligprisen i gjennomsnitt steg med 2,8 prosent.

Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 1,1 prosent fra forrige måned. Boligprisene er nå 9,1 prosent høyere enn for 12 måneder siden.

Færre salg

Det ble i august solgt 8628 bruktboliger, en økning på 8,2 prosent sammenlignet med august 2015.
Ved utgangen av august var det 11.570 boliger til salgs, noe som er 15,9 prosent færre enn for ett år siden.

Det er spesielt på Østlandet at det er få boliger for salg. Eksempelvis er det i Oslo 46,1 prosent færre boliger for salg ved månedsskiftet i år enn i fjor.

Det tok i gjennomsnitt 37 dager å selge en bolig i august mot 33 dager i august 2015. Av de største byene var det kortest salgstid i Oslo og Bodø der det i gjennomsnitt tok henholdsvis 14 og 17 dager å selge en bolig. Lengst tid tok det i Kristiansand og Stavanger med henholdsvis 66 og 100 dager.

– August er normalt en sterk måned i boligmarkedet, men denne måneden har vært unormalt sterk når man tar i betraktning prisveksten over tid. Det er positivt at Stavanger-markedet styrkes, men bekymringsfullt at Oslo-markedet vokser så voldsomt, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

– Vi ser at lav rente og gode inntekter er med å drive prisene opp i mange regioner. Samtidig er det historisk store forskjeller i boligmarkedet, med Oslo som har en årsvekst på 16,3 prosent mot Bergen og Kristiansand med 3,3 prosent og Stavanger på minus 6,2 prosent.

– Forskjellene drives fram av veldig ulik tilbudsside. Oslo sliter tungt med et akkumulert underskudd i boligproduksjon, på samme måte som Kristiansand nytter godt av at det er bygget nok boliger. Oslo-problemet kan bare løses med mer og langsiktig boligbygging. Kortsiktige tiltak vil ikke løses de langsiktige utfordringene, og kan snarere skape nye ubalanser dersom man bruke samme medisin på veldig ulike markeder, avslutter Geving.

Les også: Hva skjer på overtagelsen av boligen?

Store forskjeller

Boligprisene i august utviklet seg sterkt i alle regioner i Norge, men det er likevel store regiaonale forskjeller. Av byene så hadde Lillehammer og Asker størst vekst på 3,5 prosent. Svakest utvikling hadde Bergen og Stavanger med en vekst på 1,3 prosent.

Sterkest prisutvikling de siste 12 månedene har Oslo og Hamar hatt med en vekst på henholdsvis 16,3 og 12,9 prosent. Svakest utvikling de siste 12 månedene har Stavanger og Sandnes hatt med en nedgang på henholdsvis 6,2 og 4,7 prosent.

Eiendomsmeglerne opplever ulikt press

En undersøkelse Norge Eiendomsmeglerforbund har gjort blant sine medlemmer kommer det tydelig fram at boligmarkedet i Norge er mer delt enn på lenge.

Meglerne i Oslo/Akershus og Østfold opplever et sterkt press i markedene de opererer, mens det er en klar motsatt trend i Rogaland. I store deler av renten det opplever eiendomsmeglerne et moderat bra presse i markedene sine.

Meglerne fikk spørsmål om å rangere fra en til seks hvordan de opplever presset i boligmarkedet de jobber i for øyeblikket. (1 er Svært lite press og 6 er svært høyt press)

boligettersporsel_1

 

De fikk også spørsmål om hvilken type bolig opplever de at kjøpere er villige til å strekke seg lengst for å få tilslaget på. Det som tydelig kommer fram her er at det i Oslo/Akershus er stor vilje for å strekke seg langt for små leiligheter, mend det i store deler av resten av landet er en tendens å ville gå langt for å sikre seg en enebolig.

boligettersporsel_2

 

Les også: Digitalisering av eiendomsmegling er bra, men ikke når rådene blir borte

Se mer om undersøkelsen i E24.

Meglertrøkk

Faksimile fra E24 om hvordan eiendomsmeglere landet rundt opplever boligmarkedet.

Print Friendly, PDF & Email