– Statsbudsjettet 2019 er gode nyheter for boligmarkedet

Norges Eiendomsmeglerforbund mener at regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 er gode nyheter for boligmarkedet framover.

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 innebærer små endringer i forhold til boligmarkedet. De følger blant annet opp tidligere signaler om å redusere kommunenes mulighet til å innkreve kommunal eiendomsskatt fra maksimalt sju til fem promille med virkning fra 2020, og samtidig at eiendomsskattegrunnlaget ikke skal kunne overstige 70 prosent av markedsverdien både bolig og fritidsbolig.

Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving Foto: CF Wesenberg/Kolonihaven)

– Statsbudsjettet 2019 er gode nyheter for boligmarkedet og alle som eier sin egen bolig. Med utsikter til solid vekst i norsk økonomi og lavere ledighet vil trolig varslede renteøkninger bite svakere på et robust boligmarked, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

– Regjeringens forslag ivaretar også hensynet til den norske boligmodellen gjennom å beskytte folks hjem (primærboligen) mot økt skattetrykk, blant annet gjennom å redusere kommunene mulighet til å kreve inn eiendomsskatt. Regjeringens forslag beskytter også folks familiehytte mot økt skattetrykk.  Dette er viktige skritt i riktig retning, sier Carl O. Geving videre.

Ikke investeringsobjekt

Regjeringens forslag om å redusere verdsettelsen av aksjer og driftsmidler i formuesskatten demper favoriseringen av primærbolig noe og øker favoriseringen av aksjer og driftsmidler noe sammenlignet med sekundærbolig, bankinnskudd og obligasjoner.

– Vi ikke ser på primærboligen som et «investeringsobjekt» i vanlig forstand, men som et hjem som dekker folks primærbehov. Det sentrale i dette perspektivet er at regjeringen opprettholder lavt skattetrykk på primærboligen, og på den måten legger til rette for at nordmenn skal kunne eie sitt eget hjem. At  formuesskatten av investeringer i aksjer reduseres endrer ikke den grunnleggende forskjellen på aksjer og primærbolig, sier Geving.

Flere studentboliger

Regjeringen foreslår også å gi tilsagn til 2 200 nye studentboliger i 2019. Det tilsvarer nivået fra 2018.

– Det er positivt at regjeringen fortsetter å satse på studentboliger, men det er en utfordring at antallet studenter har økt så mye mer enn antallet studentboliger i mange år. Ideelt sett burde det bygges langt flere studentboliger. Så lenge det ikke skjer vil privat utleie være den dominerende boformen for de studentene som ikke har anledning til å kjøpe seg inn i boligmarkedet. Derfor vil man være avhengig av et relativt stort sekundærboligmarked i studentbyene, sier Carl O. Geving.

 

 

Print Friendly, PDF & Email