Stabilt antall førstegangskjøpere første halvår i Norge

Tallene for første halvår 2018 viser en forholdsvis stabil andel førstegangskjøpere sammenlignet med første halvår tidligere år. Dette viser nye tall i Førstegangskjøperundersøkelsen til Norges Eiendomsmeglerforbund.

Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita analyserer fortløpende antallet førstegangskjøpere i Norge. Dette er halvårsoppdateringen for første halvår 2018. Analysen omfatter «etableringsfasen» i aldersgruppen 20-39 år som kjøper boliger i fritt salg.

Tallene er en del av rapporten NEF og Ambita presentert under Arendalsuka med tall for førstegangskjøpere og sekundærboliger.

Last ned: NEF og Ambita-rapporten august 2018

Tallene for første halvår 2018 viser en forholdsvis stabil andel førstegangskjøpere sammenlignet med første halvår tidligere år, men det er noen ulike tall fra by til by.
Antallet førstegangskjøpere er lavere på våren enn på høsten, naturlig nok i og med at mange kjøper sin første bolig etter at de er ferdige med utdanningen og begynner i ny jobb.

Oslo

Antall førstegangskjøpere i Oslo 2010-2018. Aldersgruppe 20–39 år, boliger, fritt salg.

I Oslo ble det noen flere førstegangskjøpere i første halvår 2018 enn i første halvår 2017. (Blå søyler.) Men samtidig er 2018 det nest laveste førstehalvåret for måleperioden.

I kommunene rundt Oslo (under) ser vi at enkelte kommuner har hatt en økning i forhold til i fjor, særskilt kommunene Skedsmo og Bærum som har opplevd en sterk økning i antall førstegangskjøpere for første halvår 2018 sammenholdt med første halvår tidligere år.

Kommuner rundt Oslo

Antall førstegangskjøpere i kommunene rundt Oslo målt første halvår mot første halvår – Aldersgruppe 20–39 år, Boliger, fritt salg.

Les også: Økning i sekundærboliger i Oslo første kvartal 2018

Bergen

Antall førstegangskjøpere i Bergen 2010-2018, aldersgruppe 20–39 år, boliger, fritt salg

Både Bergen (over) og Trondheim (under) viser samme trend som Oslo for første halvår 2018 med en liten økning i antallet førstegangskjøpere.

Trondheim

Antall førstegangskjøpere i Trondheim 2010-2018, aldersgruppe 20–39 år, boliger, fritt salg

Stavanger

Antall førstegangskjøpere i Stavanger, aldersgruppe 20–39 år, boliger, fritt salg

I Stavanger går antall førstegangskjøpere ned igjen første halvår i 2018, og ligger godt under nivåene i starten av måleperioden.

Kristiansand

Antall førstegangskjøpere i Kristiansand, aldersgruppe 20–39 år, boliger, fritt salg

I Kristiansand gikk antall førstegangskjøpere noe ned i første halvår 2018, men ellers er første halvårtallene i Kristiansand preget av stor stabilitet.

Tromsø

Antall førstegangskjøpere i Tromsø, aldersgruppe 20–39 år, boliger, fritt salg

I Tromsø gikk antallet førstegangskjøper litt opp. Tromsø er en av byene der antallet førstegangskjøpere er vesentlig høyere på høsten en våren, så det er tidlig å si om trenden vil fortsette.

 

Last ned rapporten her: NEF og Ambita-rapporten august 2018

Print Friendly, PDF & Email