SSB: Boligprisoppgang i nesten hele landet

  • Av: Svein Strømnes
  • 13. april 2016
  • Nyheter

Den ferske boligprisstatistikken til Statistisk sentralbyrå viser at det i 1. kvartal 2016 var en prisoppgang i alle regionene i landet utenom i Agder og Rogaland.

SSB-statistikken viser at boligprisene steg 1,7 prosent fra 4. kvartal 2015 til 1. kvartal 2016. På samme tid falt imidlertid prisene i Agder og Rogaland, også sammenlignet med 1. kvartal 2015.

Videre heter det at fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal i år har prisene på eneboliger og blokkleiligheter gått opp med henholdsvis 1,8 og 1,7 prosent. Småhus hadde en prisvekst på 1,4 prosent i den samme perioden.

Boligprisene i regionene Vestlandet utenom Bergen og Nord-Norge økte mest med respektive 3,8 og 3,3 prosent det siste kvartalet. I Stavanger sank boligprisene mest: 3,1 prosents reduksjon i denne perioden.

Fra 1. kvartal 2015 til 1. kvartal 2016 steg boligprisene i Oslo og Bærum med 9,4 prosent. Her økte prisene på blokkleiligheter og eneboliger i gjennomsnitt med henholdsvis 10,2 og 9,1 prosent, mens småhus hadde en prisøkning på 7,9 prosent.

Nedgang i sydvest

Stavanger og resten av Agder og Rogaland er de eneste regionene hvor det har vært nedgang i boligprisene det siste året. Her sank prisene i gjennomsnitt respektive 10,2 og 1,9 prosent. I Stavanger var prisnedgangen for alle boligtypene omkring 10 prosent.

Til sammen 18 019 omsetninger er benyttet til indeksberegningene for 1. kvartal 2016.

Se hele statistikken på SSB sine sider.

 

Les også: Hva er rett pris i området der du leter etter bolig

Print Friendly, PDF & Email