Skal sikre eiendomsmeglerens posisjon i bolighandelen

  • Av: Svein Strømnes
  • 13. juli 2016
  • Nyheter

Styret i Norges Eiendomsmeglerforbund har nedsatt et utvalg som skal se på hvordan vi kan forsterke meglerens rådgiverposisjon i bolighandelen.

Etter landsmøtets behandling av et forslag fremsatt av megler MNEF Terje Tinholt, har styret i Norges Eiendomsmeglerforbund nedsatt et arbeidsutvalg som skal utrede mulige endringer i meglerens rolle og ansvar. Formålet er å forsterke meglerens posisjon som rådgiver for å utvikle en tryggere bolighandel med færre konflikter.

Utvikle rådgiverrollen

Utvalget skal utrede alternativer løsninger, herunder regulatoriske løsninger. Utvalgets forslag skal være egnet til å understøtte utviklingen av en sterkere rådgiverrolle for meglerne og en høyere opplevd verdi av meglertjenesten for forbrukerne.

Utvalget skal levere en første rapport innen 1. januar 2017.

Ledes av Boldvik

Utvalget ledes av eiendomsmegler MNEF Tormod Boldvik og består av følgende medlemmer:

• Eiendomsmegler MNEF Tormod Boldvik, Krogsveen, Drammen
• Megler MNEF Terje Tinholt, Nordvik & Partners, Oslo
• Eiendomsmegler MNEF Pål Anders Kårstad, Eigedomsmekling Sogn og Fjordane AS, Førde
• Eiendomsmegler MNEF Per Ø. Nylander, Meglerhuset Nylander, Trondheim
• Eiendomsmegler MNEF Ingvild Aas, Eie Eiendomsmegling, Oslo
• Høyskolelektor Tor Haugnes, Institutt for innovasjon og økonomisk organisering ved BI Handelshøyskolen, Oslo

Print Friendly, PDF & Email