Styringsrenten bør fryses for en lengre periode

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund 22.9.2016

Norges Bank besluttet i dag å holde styringsrenten uendret på 0,5 prosent. Dette begrunnes blant annet med veksten i norsk økonomi har tatt seg opp raskere enn tidligere anslått, og at boligprisveksten har tiltatt og vært høyere enn ventet.

Norges Eiendomsmeglerforbund vil i denne anledning komme med noen kommentarer.

– Norges Eiendomsmeglerforbund mener at boligmarkedet er tjent med at Norges Bank fryser styringsrenten. Nye bevegelse i renten kan forsterke ubalanser i boligmarkedet, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

– Det kan virke som mange eksperter har undervurdert styringsrentens effekt på boligprisene i Oslo-markedet. NEF har lenge advart mot effekten på boligprisene i pressområder når styringsrenten kjøres ned på lave nivåer. Renten har fullt gjennomslag i markeder med tilbudsunderskudd, og boligtilbudet i Oslo er på et historisk lavt nivå etter at det har vært bygget for lite gjennom hele 2000-tallet. Kombinasjonen av knapphetsfaktor og lave lånekostnader har bidratt til den sterke prisveksten i Oslo. Derfor ville det ikke være heldig om renten senkes til et enda lavere nivå.

– Det er svært store regionale forskjeller i boligmarkedet. Renten har ikke like sterkt gjennomslag i balanserte boligmarkeder. I svake markeder som Stavanger kan vi anta at den lave renten bidrar til å dempe boligprisfallet. Vi har et historisk delt boligmarked og myndighetene bør derfor unngå uforutsigbarhet på etterspørselssiden. Den beste løsningen for boligmarkedet er at styringsrenten fryses for en lengre periode. Det gir tid til å bygge opp et tilbudsoverskudd i et sterkt Oslo-marked og tid til å stabilisere et svakt Stavanger-marked, sier Carl O. Geving.

For ytterlige kommentarer kontakt:
Carl O. Geving – administrerende direktør Norges Eiendomsmeglerforbund – 91582454
Svein Strømnes – kommunikasjonssjef Norges Eiendomsmeglerforbund – 93094191

Print Friendly, PDF & Email