Nye gjeldsregistre og effekter i boligmarkedet

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund 1. juli 2019

Norges Eiendomsmeglerforbund har i mange år ønsket et gjeldsregister som gir banker og andre kreditytere bedre oversikt over forbrukernes reelle økonomiske situasjon. Fra 1. juli er dette en realitet når tre nye gjeldsregistre er i drift. Dette er viktig for å sikre gode kredittvurderinger, ikke bare for å begrense veksten i usikret kreditt, men også for å redusere risikoen for at husholdninger pådrar seg boliglån som de ikke har forutsetninger for å betjene.

Norges Eiendomsmeglerforbund har gjort undersøkelser blant våre 3000 medlemmer som avdekker at 1 av 5 eiendomsmeglere har opplevd at boligkjøpere   bruker forbrukslån som egenkapital for å få lån til bolighandel. Norges Eiendomsmeglerforbund vil knytte en kommentar til innføring av gjeldsregistre og effekter i boligmarkedet.

Vi er bekymret for at flere husholdninger har latt seg friste til å ta opp usikrede forbrukslån for å tilfredsstille bankenes egenkapitalkrav ved boliglån. Det er også en fare for at boliglånskunder har tatt opp usikrede forbrukslån for å betjene løpende boliglån. Vi er glad for at de nye gjeldsregistrene lukker disse hullene i bankenes kredittvurdering, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Gjeldsregistrene vil begrense risikoen for at husholdninger tar seg vann over hodet og havner i et økonomisk uføre. NEFs undersøkelser gir en klar indikasjon på at en del boliglånskunder har misbrukt forbrukslån til å få boliglån, uten at vi kan konkludere med at det er et utbredt problem. Vi må imidlertid forvente at bankenes praksis ved boliglån påvirkes av at de kan gjøre bedre kredittvurderinger av kundene, som igjen kan få en viss effekt på kjøpekraften i boligmarkedet, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

For utfyllende kommentarer kontakt:

Carl O. Geving – adm.dir. NEF – 91582454
Svein Strømnes – kommunikasjonssjef NEF- 93094191

Print Friendly, PDF & Email