Manglende etterlevelse av hvitvaskingsregelverket

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund og Forum for Næringsmeglere 25. juni 2019

Finanstilsynet gjennomførte høsten 2018 stedlige tilsyn hos flere næringsmeglingsforetak. På bakgrunn av tilsynene har Finanstilsynet ilagt seks foretak overtredelsesgebyr for manglende etterlevelse av hvitvaskingsregelverket. Norges Eiendomsmeglerforbund og Forum for Næringsmeglere vil knytte noen kommentarer til dette:

Hvitvaskingsregelverket skal forebygge at næringsmeglingsforetak blir misbrukt av kunder til å hvitvaske ulovlige midler gjennom eiendomstransaksjoner. Tilsynene har vist at rutinene for å kartlegge og håndtere risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering, ikke har vært godt nok dokumentert. Dette gjelder også rutiner for intern kontroll og opplæring av ansatte. Tilsynene har vært en vekker for bransjen som tar Finanstilsynets kritikk på alvor, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Regelverket er omfattende og krevende å etterleve, ikke minst for mindre næringsmeglingsforetak. Bransjen og foretakene har derfor tatt flere grep i etterkant av tilsynene. Foretakene har gjennomgått egne rutiner og det er blitt utarbeidet felles rutiner for hele bransjen som skal gjøre det enklere å forebygge hvitvasking og terrorfinansiering på en effektiv måte, sier Carl O. Geving.

Finanstilsynets reaksjon kommer som en konsekvens av at foretakene ikke har hatt gode nok rutiner for å forebygge hvitvasking. Det foreligger ikke mistanke om at foretakene har medvirket til straffbare handlinger. Selv om reaksjonen kan synes streng har vi forståelse for at Finanstilsynet har behov for å markere alvoret i sakene, sier Carl O. Geving.

For utfyllende spørsmål kontakt:

Carl O. Geving – Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund – 91582454

Svein Strømnes – Kommunikasjonssjef i Norges Eiendomsmeglerforbund – 93094191

Print Friendly, PDF & Email