Kommentarer til statsbudsjettet 2018

Solberg-regjeringen la i dag fram sitt forlag til statsbudsjett for 2018. Situasjonen i boligmarkedet blir grundig omtalt og Norges Eiendomsmeglerforbund ønsker i den anledning å knytte noen kommentarer til det dette.

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund 12. oktober 2017

– Regjeringen peker på at positive makroøkonomiske utsikter gjør at risikoen for et alvorlig tilbakeslag i boligmarkedet ikke er høy. Samtidig har fortsatt stigende gjeldsbelastning i husholdningene ført til at den finansielle sårbarheten er høy. NEF deler regjeringens vurdering, og mener at det er viktig å fastholde de regulatoriske virkemidlene overfor bankene inntil gjeldsveksten i husholdningen har falt til et bærekraftig nivå, sier Geving.

Regjeringen foreslår at maksimal eiendomsskatt i innføringsåret skal være på 1 promille (mot tidligere 2 promille), og at kommuner som innfører eiendomsskatt bare skal kunne øke den med 1 promille i året av gangen.

– Norges Eiendomsmeglerforbund stiller seg positive til regjeringens forslag om å begrense kommunenes mulighet til å øke eiendomsskatten. Regjeringen holder i budsjettforslaget fast ved kursen om å ikke beskatte folks primærbolig ytterligere, og da er det også et viktig signal til kommunene å følge opp dette, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Les også: Regjeringens forslag til statsbudsjett: Slik blir boligskatten i 2018

I proposisjon S 1 heter det at Justisdepartementet skal etter planen legge fram en lovproposisjon for å trygge bolighandelen for forbrukere i 2018.

– NEF er positive til signalene fra regjeringen om at det i løpet av 2018 vil komme en lovproposisjon for å trygge bolighandelen for forbrukerne, sier Geving videre.

Regjeringen foreslå også å senke bevilgningene til bygging av studentboliger fra 2500 til 2200 neste år.

– Det er uheldig at regjeringen i forslaget til statsbudsjett foreslår å dempe takten i bygging av studentboliger. Dette betyr at mange studenter i områder med størst press i boligmarkedet må kjempe om de samme boligene med mange andre.

– I Oslo er ca. 75 000 av byens 650 000 innbyggere studenter, men det bare tilbys bare 9 500 studentboliger. Dette bidrar over tid til press i markedet for kjøp av sekundærboliger for utleieformål, og gjør terskelen for førstegangskjøpere høyere, sier Geving.

For ytterligere kommentarer kontakt:

Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund – 91582454
Svein Strømnes, kommunikasjonssjef Norges Eiendomsmeglerforbund – 93094191

Print Friendly, PDF & Email