Kommentar til statsbudsjettet

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund 6. oktober 2016

Finansminister Siv Jensen la i dag fram regjeringens budsjettforslag for 2017.

Norges Eiendomsmeglerforbund vil knyttet noen kommentarer til regjeringens analyse av boligmarkedet og vurdering av tiltak mot risiko.

– Norges Eiendomsmeglerforbund er enig i regjeringens vurdering av utfordringene i boligmarkedet. Den svært sterke pris- og gjeldsveksten vi ser i avgrensede områder av landet er bekymringsfull. De store regionale forskjellene reflekterer at markedet drives av fundamentale forhold som boligtilbud, inntekt og rentenivå. Prisutviklingen kan bare påvirkes gjennom å sørge for bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

– Norges Eiendomsmeglerforbund har i møte med finansminister Siv Jensen understreket viktigheten av å redusere tilbudsunderskuddet i storbyer som preges av sterk befolkningsvekst og etterslep i by- og boligutvikling. Det er viktig at regjeringen holder trykket opp i arbeidet med å legge til rette for raskere og rimeligere boligbygging. Samtidig er det først og fremst en kommunal oppgave å sørge for tilstrekkelig boligbygging til å mette etterspørselen lokalt. Ansvaret hviler særlig tungt på Oslo-politikerne som har langt større utfordringer enn noen annen bykommune, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

– Norges Eiendomsmeglerforbund er tilfreds med at regjeringen er tydelig på at den norske boligmodellen skal beskyttes, og at det ikke er aktuell politikk å skjerpe beskatningen av boligen som folk eier og bor i. Regjeringens forslag til endringer i formuesbeskatningen som gjør det noe mindre gunstig å investere i sekundærbolig for avkastningsformål, er ikke et dramatisk og vil neppe få store konsekvenser, men det gir et signal om at tilgangen på primærboliger skal styrkes, sier Carl O. Geving.

For ytterlige kommentarer kontakt:

Carl O. Geving – administrerende direktør Norges Eiendomsmeglerforbund – 91582454
Svein Strømnes – kommunikasjonssjef Norges Eiendomsmeglerforbund – 93094191

Print Friendly, PDF & Email