Kommentar til justeringer av boliglånsforskriften

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund 19.6.2018

Finansminister Siv Jensen presenterte i dag justeringer av boliglånsforskriften som trer i kraft 1. juli.

Norges Eiendomsmeglerforbund vil i denne anledning komme med noen kommentarer.

– Den nye forskriften er stram nok til å dempe den usunne gjeldsveksten. Finansministerens beslutning om videreføring av en streng boliglånsforskrift gir tid til markedstilpasning og vil på sikt virke stabiliserende på boligmarkedet, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

– Terskelen til boligmarkedet vil fortsatt være høy for mange unge, og vi hadde gjerne sett at det ble vurdert flere virkemidler for å hjelpe unge i etableringsfasen inn i boligmarkedet på sunne lånebetingelser, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

For ytterlige kommentarer kontakt:

Carl O. Geving – administrerende direktør Norges Eiendomsmeglerforbund – 91582454

Svein Strømnes – kommunikasjonssjef Norges Eiendomsmeglerforbund – 93094191

 

Print Friendly, PDF & Email