Finanstilsynet slår ned på koblinger mellom bank og eiendomsmeglingstjenester

Finanstilsynet har i dag i rundskriv klargjort at bankene må stramme inn sin virksomhet, slik at den ikke er i strid med god forretningsskikk ved långivning og andre banktjenester til boliglånskunder.

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund 2. mai 2016.

Bankene kan ikke misbruke sin markedsposisjon på en slik måte at retten til fritt meglervalg ikke er reell. Hensynet til fri konkurranse og boliglånskundenes behov for beskyttelse mot urimelige avtaler begrunner reglene.

Norges Eiendomsmeglerforbund vil gjerne knytte noen kommentarer til dette.

– Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) er glad for at Finanstilsynet slår ned på uheldige koblinger mellom bank og eiendomsmeglingstjenester. NEF har mange medlemmer som over tid har utrykt bekymring for en utvikling hvor næringsinteresser, konkurranse om kunder og alternative inntektskilder kan ramme kundenes beste interesser, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

– NEF har hatt dialog med finansmyndighetene om potensielle negative virkninger av insentivordninger mellom bank og bankens eget eiendomsmeglingsforetak. NEF er tilfreds med at Finanstilsynet i dag klargjør for bankene hvor grensen går for god forretningsskikk. Dette er et viktig grep i forhold til å bevare eiendomsmeglerens integritet i bolighandelen, sier Carl O. Geving.

– I NEF står meglerfaget i sentrum, med fokus på eiendomsmeglernes profesjonelle integritet og forbrukernes interesser i eiendomsmeglingen. Vi er svært opptatt av at våre medlemmer skal oppfylle lovens formål. Alle forhold som er egnet til å svekke tilliten til meglernes faglige integritet og uavhengighet bør motvirkes gjennom en prinsipiell holdning fra både myndigheter og interesseorganisasjoner, sier Carl O. Geving.

 

Beskytter selgerne

I rundskrivet, skriver Finanstilsynet blant annet:

«Eiendomsmeglingsforetak skal ikke inngå avtale om eiendomsmegling dersom inngåelse av slik avtale er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling . Prinsippet om fritt meglervalg skal beskytte oppdragsgiverne mot urimelige avtaler, og skal hindre forsøk på å utnytte en markedsposisjon på andre områder enn eiendomsmegling til å skaffe kunder til meglingsvirksomheten.»

Se rundskrivet fra Finanstilsynet her.

 

For ytterlige kommentarer kontakt:

• Carl O. Geving, adm. dir. i Norges Eiendomsmeglerforbund, tlf. 91582454, carl@nef.no
• Svein Strømnes, kommunikasjonssjef i NEF, tlf. 93094191, svein@nef.no

Print Friendly, PDF & Email