Endringer i avhendingsloven vedtatt i Stortinget

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund 16. mai 2019

tFlertallet på Stortinget vedtok i dag endringer i avhendingsloven (trygg bolighandel) i tråd med innstillingen fra representantene fra regjeringspartiene i Kommunal- og forvaltningskomitéen.  Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) vil i denne anledning komme med noen kommentarer.

– Det er mye bra i den nye avhendingsloven som først og fremst handler om å sikre bedre dokumentasjon av boligens tilstand. Kravene til takstmenn og tilstandsrapporter skjerpes kraftig. Kjøpere får en strengere undersøkelsesplikt, og det er klargjort at kjøpere ikke kan fremme mangelskrav om feil som man kan forvente pga. boligens alder, byggemåte og synlige tilstand. Når vesentlighetsterskelen fjernes, får selgere økt ansvar og blir mer avhengig av gode tilstandsrapporter. Samtidig er vi bekymret for konsekvensene av den lave egenandelen for kjøper, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

– Når loven nå er vedtatt må alle ansvarlige aktører bidra med grundige forberedelser fram til loven iverksettes trolig tidligst sommeren 2020. Takstmennene må gjennomføre et stort kompetansløft, og eiendomsmeglerne må ta ansvar for å rådgi selgere og kjøpere om nye regler og ny praksis. NEF og våre medlemmer skal brette opp ermene og bidra aktivt til at loven gjennomføres på en måte som gir forbrukerne en tryggere bolighandel, sier Carl O. Geving. 

For ytterlige kommentarer kontakt:

Carl O. Geving – administrerende direktør Norges Eiendomsmeglerforbund – 91582454

Svein Strømnes – kommunikasjonssjef Norges Eiendomsmeglerforbund – 93094191

Print Friendly, PDF & Email