Permittering av fagansvarlig

Finanstilsynet har kommet med vurderinger om hva som skjer hvis et foretak må permittere fagansvarlig.

Finanstilsynet svarer:

Covid-19 og de iverksatte smittevernstiltak påvirker boligmarkedet og eiendomsmeglingsbransjen, og det er nærliggende å tro at det vil skje permitteringer i bransjen. Delvis permittering av fagansvarlige vil kunne bli aktuelt. Hva som utgjør forsvarlig fagansvar, avhenger blant annet av fagansvarligs erfaring og kvalifikasjoner, foretakets størrelse, antall omsetninger, de ansattes erfaring mv. Det er foretakets styre som har ansvar for å vurdere om fagansvaret i foretaket er forsvarlig.

Dersom dagens situasjon medfører vesentlig redusert aktivitet i foretaket, meglere blir permittert, og hvis foretakets styre finner det forsvarlig å redusere fagansvarlig sin stilling i en midlertidig periode, har ikke Finanstilsynet innvendinger til dette. Dette gjelder permittering av fagansvarlig opptil 80 prosent, slik at fagansvarlig minimum står i en 20 prosents stilling.

Melding om delvis permittering av fagansvarlig skal ikke meldes Finanstilsynet. Hvis foretaket vurderer delt fagansvar, må det søkes til Finanstilsynet om dette på vanlig måte.

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no