Økning i boligbyggingen

Det ble i 2016 igangsatt bygging av flere boliger enn på mange år.

Totalt ble det igangsatt bygging av 31 278 nye  boliger i 2016, noe som er økning med 4 prosent sammenlignet med 2015, viser tall fra Boligprodusentenes forening.

Det er igangsetting av småhus som øker mest med 9 prosent, mens leiligheter øker med 5 prosent. Eneboliger har en liten nedgang på 2 prosent. 54 prosent av det som ble igangsatt i 2016 var leiligheter

Det bygges mest boliger i Akershus (14,0 prosent) etterfulgt av Oslo (13,5 prosent) og Sør-Trøndelag (12,3 prosent).

Godt salg

Det var også et godt salg av nye boliger i 2016, med en salgsøkning på 15 prosent% sammenlignet med 2015. Det ble solgt 35 621 boliger i 2016. Det er leilighetsmarkedet som dominerer veksten og tar stadig større andeler. Det ble solgt 25 prosent flere leiligheter i 2016 enn i 2015. Salget av eneboliger holder seg stabilt, mens det er en økning i salget av småhus på 9 prosent.

I 2016 ble det solgt flest boliger i Oslo (16,9 prosent), etterfulgt av Akershus (15,3 prosent) og Sør-Trøndelag (10,0 prosent).

Størst behov i Oslo

Beregninger fra Boligprodusentene viser likevel at det ikke bygges nok i Oslo. For å dekke det demografisk betingede boligbehovet i hovedstaden mener de at det skulle blitt bygget 6 700 nye boliger i 2016, mens det ble igangsatt i overkant av 4 200 boliger.

Print Friendly, PDF & Email