Nyboligsalget ned første halvår 2017 – igangsettinger opp

Nyboligproduksjonen gikk ned 1. halvår 2017

Nyboligsalget sank med 13 prosent første halvår i år sammenlignet med 2016. Samtidig økte iangsettingen med 6 prosent sammenlignet med fjoråret.

Boligprodusentenes Forening presenterte onsdag tall for første halvår 2017.

– Vi har et høyt nivå både på salg og igangsetting, og vi opplever nå et boligmarked i balanse når vi ser Norge under ett, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening.

NEF: Ikke overraskende

Carl O. Geving, administerende direktør i NEF er ikke overrasket over tallene som ble presentert:

-I lys av rekordhøye salgstall i 2016 er det ikke overraskende at salget av prosjektleiligheter faller i 2017. Markedet i 2017 har så langt vært preget av en større usikkerhet som påvirker etterspørselen i pressområdene.

Les også: Ny statistikk: 651 flere sekundærboliger i Oslo 2016

Lavere salg

Hittil i år ligger salget totalt 13 prosent under fjoråret. Det er salget av leiligheter som trekker ned. Det er solgt 25 prosent færre leiligheter i første halvår 2017 enn i samme periode 2016. Eneboligsalget er 10 prosent under fjoråret.

Salget av småhus øker derimot, og er 25 prosent høyere enn samme periode i 2017. Men småhus er bare omtrent en femdel av nyboligmarkedet, dermed synes ikke denne økningen så godt i totaltallene.

Endringene i salg første halvår 2017 mot første halvår 2016:

Endringer i salg: Slik er endringene for de ulike boligtypene i første halvår 2017 sammenlignet med samme periode året før. Leiligheter står for omtrent halvparten av nyboligmarkedet, derfor slår salgsnedgangen der mest ut på totalttallene. (Illustrasjon: Boligprodusentene/Prognosesenteret.)

Høyere igangsetting

I og med høyt salg av boliger i 2016, er antall igangsettinger i 2017 økt i forhold til fjoråret.

Igangsetting av nye boliger hittil i år ligger totalt 6 prosent over fjoråret. Igangsetting av småhus ligger 23 prosent over fjoråret, og leiligheter ligger 11 prosentover fjoråret. Derimot er det igangsatt 12 prosent færre eneboliger første halvår i fjor, sammenlignet med fjoråret.

Print Friendly, PDF & Email