NEF ønsker at også overgangsmeglere skal kunne kalle seg «eiendomsmeglere»

Margrethe Røse Solli, fagsjef i NEF

 Høringssvar til forslag om endringer i eiendomsmeglingsloven.

Høringsuttalelsen er også tema for foredraget til fagsjef i NEF Margrethe Røse Solli (bildet) på Vårkonferansen i Trondheim 11. mai.

Finansdepartementet har sendt på høring et notat fra Finanstilsynet med forslag om en del mindre endringer i eiendomsmeglingsloven. Blant forslagene er endringer av bestemmelsen om tittelbruk – altså hvem som kan bruke tittelen «eiendomsmegler».

Etter eiendomsmeglingslovens paragraf 4-5 er det i dag slik at tittelen «eiendomsmegler» bare kan brukes av personer med eiendomsmeglerbrev.

Tittelen «megler» kan benyttes av alle som oppfyller vilkårene til å være ansvarlig megler. Det vil si personer med eiendomsmeglerbrev, jurister med tillatelse, advokater som har rett til å drive eiendomsmegling og «overgangsmeglere» – personer med tillatelse etter den såkalte overgangsordningen.

Finanstilsynet har sendt på høring to ganske like forslag og foreslått at overgangsmeglere, jurister med tillatelse, og advokater som har rett til å drive eiendomsmegling skal kunne kalle seg eiendomsmeglere. Et alternativt forslag er at advokater kun kan kalle seg eiendomsmeglere når de arbeider i eiendomsmeglingsforetak.

Les hele høringsbrevet fra Finanstilsynet her

NEF: Bare når arbeider i eiendomsmeglingsforetak

NEF er enig i at det er greit å forenkle tittelbruken. Men foreslår i sitt høringssvar at muligheten til å kalle seg «eiendomsmegler» for overgangsmeglere, jurister og advokater begrenses til når de arbeider i eiendomsmeglerforetak.

«Vi synes det er mest naturlig at advokaters rett til å benytte tittelen [eiendomsmegler] begrenser seg til advokater som er ansatt i eiendomsmeglingsforetak for å utøve eiendomsmegling.

I tillegg til å begrense advokaters rett til å benytte tittelen eiendomsmegler, mener NEF at samme begrensning bør inntas for jurister med tillatelse og meglere etter overgangsordningen som ikke lenger arbeider i eiendomsmeglingsvirksomhet.», skriver NEF i høringssvaret.

Les hele høringsuttalelsen fra NEF her.

 

Høringsuttalelsen er også tema for foredraget til fagsjef i NEF Margrethe Røse Solli (bildet) på Vårkonferansen i Trondheim 11. mai.

Meld deg på kurs på Vårkonferansen her.

 

Print Friendly, PDF & Email