Nå skal bolighandelen bli tryggere

Stortinget har i dag fattet følgende vedtak: «Stortinget ber regjeringen vurdere tiltak som bidrar til tryggere boligtransaksjoner for både kjøper og selger, herunder det varslede arbeidet om takstmenn, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.» Bakgrunnen er en bred erkjennelse av at omfanget av tvister på bakgrunn av eiendomsoverdragelser er for stort. 

Trygg bolighandel står helt sentralt i Norges Eiendomsmeglerforbunds arbeid. Vi har lenge jobbet for å få dette temaet høyere på den politiske dagsorden, og vil knytte noen kommentarer til dagens stortingsbehandling.

– Norges Eiendomsmeglerforbund er svært glad for at Stortinget så tydelig erkjenner at det er for mange tvister i bolighandelen, og at regjeringen må ta grep for å skape tryggere bolighandel. Dagens stortingsdebatt var god og ble preget av en felles forståelse for at det er tid for handling, Bolighandelen er preget av høy risiko før kjøpere og selgere. Kjøpere og selgere er amatører som navigerer i ukjent farvann. Derfor er det nødvendig å klargjøre ansvarsforholdene og flytte risiko fra amatører til profesjonelle parter i bolighandelen, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

– Det er nå lagt til rette for at regjeringen på kort sikt vil komme med flere forslag til tiltak som skal bidra til tryggere bolighandel. Samtidig gikk det klart fram av debatten at det er flertall for at man på sikt må vurdere en grundigere gjennomgang av avhendingsloven som regulerer bolighandelen i dag, og at det kan være relevant å se nærmere på dansk praksis. Norges Eiendomsmeglerforbund vil engasjere oss sterkt i det videre arbeidet, og bidra med vår erfaring for at norske forbrukere i framtiden skal oppleve bolighandelen som tryggere, sier Carl O. Geving.

For ytterlige kommentarer kontakt:

Carl O. Geving – administrerende direktør Norges Eiendomsmeglerforbund – 91582454

Svein Strømnes – kommunikasjonssjef Norges Eiendomsmeglerforbund – 93094191

Saksgangen i Stortinget finner du her

Print Friendly, PDF & Email