Markant økning på OBOS-boliger

Prisene på OBOS-boliger steg markant i februar både i Oslo-området og i landet for øvrig.

Brukte OBOS-boliger steg med hele 2,6 prosent, noe som er en stor forskjell sammenliknet med samme periode i fjor, da prisene fra januar til februar steg med bare 0,1 prosent i Oslo-området og 0,7 prosent på landsbasis.

I februar var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte OBOS-tilknyttede boliger i Oslo-området 58 530 kroner. Kvadratmeterprisen er 2,6 prosent høyere enn i januar, og 10,0 prosent lavere enn i februar 2017, skriver selskapet i en pressemelding.

Hittil i år har prisene for brukte OBOS-tilknyttede boliger i Oslo-området steget med 4,4 prosent.

Positiv prisvekst

– Det er positivt at prisveksten fortsetter i februar og at den er sterkere enn prisveksten på samme tidspunkt i fjor. Vi opplever at boligkjøperne er tryggere på fremtidsutsiktene og mer optimistiske når de skal ta en kjøpsbeslutning. Likevel er det for tidlig å trekke noen endelige konklusjoner om boligmarkedet allerede har snudd. Vi har tidligere spådd at endringen vil komme fram mot sommeren, men hvis denne trenden fortsetter kan det tyde på at boligmarkedet vil snu noe tidligere, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj.

Print Friendly, PDF & Email