Hvilken dag er egentlig «visningsdagen»?

visningsdag

I Oslo-området er søndagen visningsdagen. Men de fleste steder i landet er det tirsdag! Her er oversikten over når det er best for visninger landet rundt!

Undersøkelse: NEF spurte i sin undersøkelse «Meglerinnsikt» i august «Hvilke dager er de beste for visninger i ditt område?»

Svarene vi fikk fra rundt 500 eiendomsmeglere landet rundt viser at beste visningsdag varierer landet rundt.

Søndagsvisninger i Oslo og Akershus

Eiendomsmeglerne i Oslo og Akershus er klare i sin sak: Det er søndagen som er beste dag på visning. Noen eiendomsmeglere i Østfold, og noen i Telemark, Buskerud, Vestfold og Rogaland mener også at søndager kan fungere.

Les mer: Dette skal du se etter på visning

Mens eller i landet er det lite søndagsvisninger.

Ingen eiendomsmeglere i Møre og Romsdal, Trøndelag eller våre tre nordligste fylker mener at søndag er beste dag for visning.

 

Hvilken dag i uken er det mest visninger?

Visninger: Kartet viser hvilken dag i uken det er mest visninger ulike regioner i landet. (Grafikk: NEF)

 

To gode dager i uken for alle

Undersøkelsen viser også at det de aller fleste steder ofte vil være to gode dager for visninger. I illustrasjonen har vi markert den aller beste dagen for alle områdene.

Men svarene fra eiendomsmeglere landet rundt peker på at det vil være to dager som er gode. For Oslo og Akershus er det mandagen som sammen med søndagen peker seg ut.

For de fleste som har visninger mandag eller tirsdag, vil det være den andre av disse dagene som er den andre gode visningsdagen.

Les også: Disse papirene skal du lese før visningen!

Unntaket her er de nordligste fylkene. Der er det tirsdag og onsdag som er de beste visningsdagene.

Fredag er fridag!

Oversikten viser at ingen eiendomsmeglere mener at fredager er en god visningsdag.

Lørdag er heller ikke en foretrukket dag. Et lite unntak gjøres her for hyttevisninger, som kan fungere på lørdager.

Her er listen over de to beste visningsdagene landet rundt:

Østfold: Mandag og Tirsdag

Oslo og Akershus: Søndag og Mandag

Hedmark og Oppland: Mandag og Tirsdag

Telemark, Buskerud, Vestfold: Mandag og Tirsdag

Sørlandet: Onsdag og Torsdag

Rogaland: Mandag og Tirsdag

Vestlandet: Mandag og Tirsdag

Møre og Romsdal: Mandag og Tirsdag

Trøndelag: Mandag og Tirsdag

Nord-Norge: Tirsdag og onsdag

NB: Lokale forhold

Listen over er ganske grovt gruppert inn – etter den geogragiske inndelingen til Norges Eiendomsmeglerforbund. Dermed kan det være forskjeller i mindre lokale områder.

 

Husk: Sørg for finansiering før du går på visning!

Print Friendly, PDF & Email

Still spørsmål til Forbrukerrådgiveren!