– Husholdningene kan forvente forutsigbare rentekostnader

Norges Bank besluttet i dag å holde styringsrenten uendret på 1,5 prosent. Det er gode nyheter for norske husholdninger.

Dagens rentebeslutning betyr at husholdningene kan forvente forutsigbare rentekostnader framover. Dette er en viktig forutsetning for å sikre et stabilt og velfungerende boligmarked over tid, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Slik den nye komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet i Norges Bank vurderer det vil styringsrenten mest sannsynlig bli værende på dagens nivå den nærmeste tiden.

Komiteens vurdering er at ny informasjon langt på vei bekrefter bildet av den økonomiske utviklingen som ble presentert i desemberrapporten. Risikoen for et kraftig tilbakeslag i verdensøkonomien synes å ha avtatt noe siden i høst, men usikkerheten om utviklingen internasjonalt varer ved. Den underliggende prisveksten er nær inflasjonsmålet. Kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi synes å være noe over et normalt nivå, men ny informasjon underbygger at økonomien trolig er nær toppen av konjunktursykelen, skriver Norges Bank i dagens pressemelding.

Noe lavere rentebane

I modellen for renteframskrivingene legger Norges Bank opp til en noe lavere rentebane enn ved forrige presentasjon. Dette kan bety at komiteen vurderer det slik at det er større sannsynligheten for at renten på sikt settes ned, enn at den settes opp.

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no