Høyt omsetningsvolum i boligmarkedet 2018

  • Av: Svein Strømnes
  • 4. januar 2019
  • Nyheter

Boligprisstatistikken for desember viser at prisene i gjennomsnitt sank med 0,2 prosent. Statistikken viser videre at det i 2018 ble et rekordhøyt omsetningsvolum for året.

Boligprisene er nå 2,8 prosent høyere enn for ett år siden, viser statistikken fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi.

– Desembertallene er mer eller mindre som forventet, men lite interessante for det store bildet siden dette alltid er en relativt stille måned i boligmarkedet. 2018 har vært preget av høye omsetningsvolumer i et velfungerende boligmarked, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving

Rekordomsetning

I desember ble det solgt 2.963 boliger i Norge, noe som er 1,3 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2017, mens det i hele 2018 ble solgt 90.828 boliger, som er 4,9 prosent flere enn i 2017.

I 2018 ble det lagt ut 100.985 boliger for salg i Norge, som er 1,8 prosent flere sammenliknet med 2017.

Lengre omsetningstid

Det tok i gjennomsnitt 63 dager å selge en bolig i desember 2018, noe som er to dager mer enn i desember 2017. Raskest salgstid hadde Oslo med 36 dager og tregest salgstid hadde Stavanger m/omegn med 103 dager.

Regional prisutvikling

Det var i desember som normalt negativ prisutvikling i store deler av landet. Sterkest utvikling hadde Fredrikstad/Sarpsborg og Tønsberg med en oppgang på 1,4 prosent. Svakest utvikling var det i Trondheim, Ålesund, Bodø og Stavanger med en nedgang på 2,0 prosent.

Den sterkeste prisutviklingen i 2018 hadde Oslo med en oppgang gjennom året på 6,3 prosent. Svakest utvikling hadde Trondheim med en nedgang på 0,8 prosent.

Godt balansert marked

– Framover indikerer prisdrivere som rente, inntekt og boligtilbud at vi får et godt balansert boligmarked med svak prisvekst i 2019. Prisnivået er høyt i de fleste regioner etter mange år med gjeldsdrevet prisvekst, men gode utsikter for norsk økonomi gir lav sannsynlighet for priskorreksjon. Det forutsetter imidlertid en stabilt høy etterspørsel etter boliger. Ved inngangen til 2019 ligger det an til et godt etterspørselstrykk i de fleste regioner, men samtidig må vi ta høyde for at etterspørselen er følsom for endringer i folks forventninger til boligmarkedet, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Print Friendly, PDF & Email