Gir blaffen i etterutdanning

Finanstilsynet har ved undersøkelser funnet ut at det er mange advokater som ikke følger kravet til  etterutdanning for å drive med eiendomsmegling.

Konsekvensen av at advokatene ikke har fulgt opp det lovpålagte kravet om minst 15 timer etterutdanning i løpet av de siste to årene, er at de mister bevilgningen til å jobbe med eiendomsmegling.

Etter at Finanstilsynet satte ekstra fokus på denne gruppen har 38 advokater fått beskjed om at de må slutte å påta seg megleroppdrag. I tillegg har flere fått advarsler, eller blitt bedt om å forklare hvorfor de mangler etterutdanningstimer.

– Dette anser vi å være et grovt brudd på advokaters plikter etter eiendomsmeglingsloven. Det er her snakk om advokater med ingen eller få timer med etterutdanning, sier Finanstilsynets seksjonssjef Anne-Kari Tuv til E24.no.

I ytterste konsekvens  kan følgen av manglene etterutdanning hos de som utfører eiendomsmegleroppdrag være at forbrukerne blir skadelidte for feil som blir gjort i gjennomføringen av et boligsalg.

– Risikoen ligger i at advokatene mangler kompetansen de trenger for å håndtere viktige faser av eiendomsmeglingen, som overholdelse av opplysningsplikten, budgivning og oppgjør, sier Tuv.

Vil ha strengere krav for advokatene

Norges Eiendomsmeglerforbund har ved flere anledninger pekt på at det kan være et ekstra behov for nettopp advokater å få spesiell kompetanse innen eiendomsmegling ettersom det ikke er en pålagt del av juristutdanningen.

– Vi synes ikke det er tilstrekkelig at man kan bli megler i kraft av advokatbevillingen. Strengere kvalifikasjonskrav må vurderes for advokatene, i form av tilleggsutdanning eller annet, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving til E24.

Han er ikke spesielt imponert over resultatene Finanstilsynet har avdekket ved sine undersøkelser.

– Dette er advokater som er totalt ignorante rundt kompleksiteten i boligtransaksjoner, og som gir fullstendig blaffen i lovkravene. Sånn kan vi ikke ha det, sier NEF-direktøren videre.

Print Friendly, PDF & Email