Finanstilsynet er bekymret for gjeldsbelastningen

Finanstilsynet skriver i sin rapport «Finansielt utsyn» at det er risiko for at det har bygget seg opp finansielle ubalanser. De er blant annet bekymret for at høy gjeldsbelastning i husholdningene gjør det økonomiske systemet sårbart for sterkere renteoppgang enn forventet.

– Temperaturen i boligmarkedet avtok i 2017. Boligprisfallet var sterkest i Oslo, der prisoppgangen hadde vært størst. I år har imidlertid prisveksten igjen tatt seg opp. Det er usikkerhet om den videre utviklingen i boligmarkedet. Fortsatt sterk prisvekst vil bidra til økt gjeldsvekst i husholdningene og øke fallhøyden i norsk økonomi og risikoen for finansiell ustabilitet, sier finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen i en pressemelding.

Finanstilsynet foreslo i februar en videreføring av boliglånsforskriften med enkelte tilpasninger, og de mener nå at utviklingen som har vært etter etter dette styrker grunnlaget for å videreføre boliglånsreguleringen som de foreslo.

Les hele rapporten her.

– Videreføre stram utlånspraksis

Norges Eiendomsmeglerforbund deler Finanstilsynets bekymring for sammenhengen mellom boligprisvekst og gjeldsvekst.

– Vi mener at det er nødvendig å videreføre en stram utlånspraksis de nærmeste årene for å redusere husholdningenes sårbarhet for fremtidige fall i boligverdier og økte lånekostnader, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

– Vi mener at bankenes fleksibilitet i boliglånsforskriften bør låses per fylke, slik at man ikke risikerer at fleksibiliteten brukes opp i pressområder som f.eks. Oslo. Samtidig må det tas grep for å sikre at unge i etableringsfasen med god betjeningsevne, men som mangler økonomisk støtte fra familie, får mulighet til å kjøpe bolig til sunne lånebetingelser, sier Carl O. Geving.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email