Finanstilsynet: Bekymret for høy gjeld og høye eiendomspriser

Finanstilsynet skriver i sin rapport «Finansielt utsyn – juni 2019» at de fortsatt er bekymret for høy gjeld og høye eiendomspriser.

Høy gjeld og høye eiendomspriser utgjør en betydelig risiko for den økonomiske og finansielle stabiliteten i Norge. Gjeldsveksten blant husholdningene har i flere år vært høyere enn inntektsveksten, slik at gjeldsbelastningen, målt ved forholdet mellom gjeld og disponibel inntekt, er høyere enn noen gang. Også gjelden i norske ikke-finansielle foretak, målt som andel av BNP, er på et historisk høyt nivå. Prisstigningen på boliger og næringseiendom har vært sterk i mange år, særlig i Oslo-regionen, heter det i en pressemelding fra Finanstilsynet.

Mange husholdninger har høy gjeldsbelastning og små finansielle buffere.

– En stor andel av husholdningene er sårbare for inntektsbortfall og renteøkning. Den høye gjeldsbelastningen innebærer at selv en moderat renteoppgang vil føre til betydelig høyere rentebelastning, sier finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen.

Deler bekymring

Norges Eiendomsmeglerforbund deler Finanstilsynets bekymring for den høye gjeldsbelastningen i husholdningene.

– Selv om kredittpolitikken er stram vil det ta tid å få ned gjeldsveksten til et sunnere nivå. Samtidig ser vi at et mer balansert boligmarked med utsikter til moderat prisvekst trekker i riktig retning og reduserer risikoen for finansielle ubalanser, sier administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund i en kommentar til rapporten.

Print Friendly, PDF & Email