Færre interessenter på visninger

visningsdag

Eiendomsmeglerne opplevde at det var færre på visninger i mai og juni i år enn på samme tid i fjor. Det viser tall fra NEFs undersøkelse Meglerinnsikt.

Norges Eiendomsmeglerforbunds undersøkelse «Meglerinnsikt» ble gjennomført i slutten av juni og begynnelsen av juli. Og i denne undersøkelsen svarer et flertall av eiendomsmeglerne at det i mai og juni har vært færre på visningene enn i fjor.

Var det flere eller færre på visninger i mai-juni i år enn i fjor?

Flertallet av eiendomsmeglerne opplever at det var færre på visninger i mai og juni i år, enn i fjor, viser tall fra NEFs undersøkelse «Meglerinnsikt».

Tallene viser at 51,8 prosent av de som svarer mener det var færre på visningene i mai og juni enn på samme tid i fjor. 30,3 prosent svarer at det var omtrent det samme antallet på visning i år enn i fjor. Bare 8,3 prosent mener det var flere på visninger i mai og juni i år enn det var i fjor.

Så mange er det på hver visning

Landsgjennomsnittet for hvor mange som var på visninger i mai-juni 2017. (Kilde: Meglerinnsikt 3. kv-2017)

Tallene i Meglerinnsikt viser at det var tre til fem interessenter i snitt på visningene i mai og juni.

Men her er det store forskjeller i landet. Mens tallene for Sørlandet, Rogaland og Møre og Romsdal viser at tyngden ligger mellom en til tre interessenter, viser tallene for Oslo og Akershus at tyngden ligger fra fire interessenter og oppover på hver visning.

 

Noen regioner uten særlig nedgang

Tallene for om det er flere eller færre på visning viser også store forskjeller gjennom landet. I de fleste regionene opplevde eiendomsmeglerne færre på visning i mai og juni (grå søyle over).

Men i noen regioner som Hedmark og Oppland, Østfold, Rogaland og Sørlandet er det flest eiendomsmeglere som mener det er omtrent det samme antallet på visninger i mai-juni i år som i fjor (gul søyle).

(Meglerinnsikt for 3. kvartal 2017 ble tatt opp i juni-juli 2017. 274 respondenter).

Print Friendly, PDF & Email