Eiendomsmegling over hele verden

Det er store forskjeller i hvordan boliger omsettes rundt om i verden. 

Den amerikanske eiendomsmeglerforbundet (NAR – National association of realtors) har fått sine internasjonale samarbeidsorganisasjoner til å bidra med å lage en oversikt over hvordan boliger blir omsatt og hvordan reglementet rundt eiendomsmegling er rundt om i verden.

Oversikten viser store forskjeller både i hvordan selve salgsprosessen er, men også hvilken rolle eiendomsmegleren har. Den viser blant annet at antallet som bor i bolig som de selv eier i Japan er på 61.7 prosent, mens den i Nicaragua er et sted mellom 25-35 prosent.

Den viser også at eiendomsmeglere i Korea både må være sertifisert og ta etterutdanning, mens de i Libanon slipper unna begge deler.

Strengest i Norge?

Norge er blant de landene hvor boligomsetningen er strengest regulert. Dette gjelder også i forhold til de regulatoriske forholdene rundt utførelsen av jobben som eiendomsmegler. Norges Eiendomsmeglerforbund har som den norske representanten i NAR kommet med vårt bidrag til oversikten.

Se hele oversikten her.

Print Friendly, PDF & Email