Eiendomsmeglernes rolle i prissettingen

Både eiendomsmegleren og foretaket risikerer saksjoner fra Finanstilsynet hvis de ikke ikke priser boliger riktig.

– Når eiendomsmeglere har myndighetenes autorisasjon, sier det seg selv – på dette området som på Finanstilsynets øvrige tilsynsområder – at det er viktig at vi har ordentlige spilleregler og at disse følges. Det er uakseptabelt om meglere bevisst skulle feilinformere boligmarkedet om prisnivået, sa direktør for markedstilsyn i Finanstilsynet, Anne Merethe Bellamy, under et foredrag for ledende aktører i eiendomsmeglingsbransjen i Oslo 21. september.

– I sin ytterste konsekvens kan grove forsømmelser eller gjentatte regelbrudd innebære tilbakekall av eiendomsmeglerbrevet, sa hun videre.

Les også: Bransjemøte for å løse prisingsproblemet i Oslo

Store sprik i Oslo

Bransjemøtet kom i stand på initiativ fra Eiendom Norge og Norges Eiendomsmeglerfornud etter at det har kommet frem at det i boligmarkedet i Oslo er et stort sprik mellom prisantydning og hva boligen faktisk blir solgt for.

Bellamy sa videre i foredraget at det hviler et stort ansvar  for både eiendomsmegleren og fortaket i å sette riktig prisantydning på boliger som skal ut i markedet.

– Det viktigste det enkelte foretak kan gjøre for ikke å trå feil, er å definere prissettingen som del av megleroppdraget, foreta nødvendige risikovurderinger og tilpasse foretakets retningslinjer og rutiner på området. Ikke minst er det viktig å ha gode dokumentasjonsr utiner og nødvendig intern rapportering slik at det er mulig for ansvarlig ledelse å følge opp, sa hun.

Les hele fordraget til Anne Merethe Bellamy her.

Print Friendly, PDF & Email